en

Privacy Policy

Polityka Prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Panstwa przez sklep internetowy, prowadzony pod adresem internetowym www.kiis.pl przez AK Network Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul Przewóz 36 B lok.97, 30-716 Kraków

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet.  Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny  i dokonywania zakupów w ramach sklepu.  Ścisle przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych dotyczących danych osobowych oraz podejmujemy w tym celu wszelkie niezbędne działania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej polityce prywatności. Zalecamy regularne zapoznawanie się z naszą polityką prywatności  aby mieć  świadomosc wszelkich zmian.                         W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych („Zasady“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.

§1 Dane osobowe i ich przetwarzanie

(1)    Kategorie danych osobowych

 •        Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzystaja użytkownicy. W przypadku użytkowników  dokonujących u nas lub za naszym posrednictwem zakupow,  gromadzimy:

a)     Nazwe i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe.

b)     Dane demograficzne. Płeć, data urodzenia, kraj i preferowany język.

c)     Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, segment klienta, wartość świadczonych usług

 •        Jeżeli użytkownik jest członkiem klubu KIIS, gromadzimy:

a)     Nazwe i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe. 

b)     Dane demograficzne. Płeć, kraj i preferowany język, data urodzenia.   

c)     Dane logowania. Loginy i hasła. Nie mamy dostępu do rzeczywistego hasła.

 •        Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, gromadzimy:

a)     Nazwa i dane kontaktowe - adres e-mail i imię.

b)     Dane demograficzne – kraj, płeć.

 •        Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

a)     Dane dotyczące korespondencji między Kiis a klientem

b)     Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest AK Network Sp. z o.o.

 

(2)    Cele przetwarzania danych osobowych:

 •        Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usługi oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:
 •        Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub infolinii. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, lub też umowy członkostwa w klubie Kiis, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).
 •        Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.
 •        Obsługa klienta. Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży lub umowy członkostwa w klubie KIIS, przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby realizacji tych umów.
 •        Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, poprzez aplikację lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta. Jeżeli użytkownik jest członkiem klubu KIIS, dane przetwarzamy w celu realizacji umowy członkostwa w klubie KIIS. Jeżeli użytkownik składa zamówienie jako osoba niebędąca członkiem, dane przetwarzamy ze względu na uzasadniony interes firmy  AK Network  tak, jak opisano powyżej.
 •        Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji a także w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz całościowych i business inteligence, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.
 •        Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.
 •        Oferty reklamowe  oraz Informacje handlowe. Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.

Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

Jeżeli użytkownik jest członkiem klubu KIIS, dane przetwarzamy w celu realizacji umowy członkostwa w klubie KIIS. Jeżeli użytkownik składa zamówienie jako osoba niebędąca członkiem, dane przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, polegającego na uzasadnionym konwencjonalnym marketingu.

Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych firmy AK Network

Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy AK Network, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych KIIS oraz dla celów reklamy internetowej KIIS. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.

 

(3)    Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, umowy członkostwa w klubie KIIS, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.

a)     spółkom zależnym i podmiotom przetwarzającym na podstawie realizacji umowy sprzedaży lub umowy członkostwa w klubie KIIS w celu wykonywania wewnętrznych procesów i procedur

b)     firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży

c)     przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy

d)     naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik

e)     innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych;

f)      osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;

g)     organom publicznym (np. Policji)

h)     osobom trzecim, przeprowadzającym badania klientów

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

§2 Konto klienta i zakupy bez rejestracji

 

a)     W ramach zawarcia umowy o członkostwo w klubie KIIS zakładamy dla użytkownika konto klienta, które jest zabezpieczone hasłem. W ramach konta klienta użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, ma również wgląd w dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień oraz może edytować ustawienia newslettera. Za pośrednictwem konta klienta użytkownik może również zarządzać swoimi danymi osobowymi i wysyłką newslettera.

b)     ) Częścią konta klienta jest także klub KIIS, w którym oferujemy użytkownikom szereg korzyści. Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

c)     Jeżeli użytkownik nie chce zakładać konta klienta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym bez rejestracji, tj. nie będąc członkiem.

d)     Użytkownik może rozwiązać umowę uczestnictwa w klubie KIIS zgodnie z właściwym regulaminem.


§3 Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

 

(1)    Ochrona danych osobowych

a)     Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

b)     Od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem GDPR.

c)     Dostęp do konta klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że konieczne jest, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, a po każdym zakończeniu pracy na koncie klienta zamknąć okno przeglądarka, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. AK Network nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy AK Network.

(2)    Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy

przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji

przez okres trwania umowy członkostwa w klubie KIIS

przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów

przez okres, przez który AK Network  jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Ak Network, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.

Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.

Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania

Recenzje 6 lat

Komunikacja 2 lata

Konkursy 1 rok

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


§4 Prawa podmiotu przetwarzania danych

 

a)     Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

b)     Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

c)     Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych.             Możesz również skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

d)     Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez AK Network  obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.§5 Strony internetowe

(1)    Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych.  Plików cookie używamy np. do:

prawidłowego działania koszyka, aby maksymalnie uprościć proces zamówienia

zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie

dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używanych funkcji

zdobywania informacji na temat przeglądania reklam, aby nie wyświetlać użytkownikowi reklam produktów, które go nie interesują.

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, wykorzystywane potem przez osoby trzecie, wspomagające bezpośrednio nasze działania reklamowe (tzw. „cookies osób trzecich“). Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą zostać wykorzystane przez agencję reklamową do wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji użytkownika.

(2)    Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. „session cookie“ są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie“, pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na:

analityczne, które pomagają nam ulepszać nasze strony dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający

konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży

trackingowe (monitorujące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży

remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania

podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej

(3)    Wyłączenie plików cookie

Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej : Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android.   Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie znajduje się również na stronie  www.youronlinechoices.com

(4)    Odnośniki

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron, zawierających praktyczne informacje. Należy pamiętać, że właścicielami i operatorami tych stron mogą być inne firmy i organizacje, które mają inne zasady zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie ma żadnej kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron internetowych.

 


§6 Kontakt z nami

 

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt mailowo pod adres  privacy@kiis.club  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 1.06.2018